Mapování

Mapování

Ve službě mapování, jinak také zaměření a zpracování mapových plánů, tematických technických map a podkladů pro projektovou činnost, klademe důraz na efektivní využitelnost dat. Mapové podklady jsou kompletně vytvářeny ve 3D a není v nich oddělována polohopisná a výškopisná část.

Tuzemské i mezinárodní zkušenosti s mapováním rozsáhlých územních celků (např. mapa závodu o rozloze až 600 ha) a využití špičkového vybavení výrobců jako je Leica, Trimble nebo Riegl je zárukou pro tvorbu kvalitních

  • digitálních technických map
  • map závodu nebo výrobního komplexu
  • pasportů místních komunikací
  • mapových podkladů pro projektovou činnost

Všechny získané výstupy jsou koncipovány jako 3D standard BIM Ready pro následné pokročilé zpracování dat.

07_mapovani_01a
07_mapovani_01b
07_mapovani_02a
07_mapovani_02b
07_mapovani_04a
07_mapovani_04b
07_mapovani_04c
07_mapovani_04d
07_mapovani_05a
teamexact.cz » Služby » Mapování