Exact Volume

Exact Volume

Exact Volume je řešení monitoringu výpočtu zemních prací nebo určení množství skladovaného materiálu využívající pokročilé měření metodou stop&go s detailní hustotou sbíraných bodů a s vysokou výškovou přesností ke geodetickému bodu a následné zpracování mračna bodů s důrazem na rychlost, přesnost, ověřitelnost a bezpečnost prací. Řešení Exact Volume je

  • Rychlé – za jeden den lze zdigitalizovat území o rozměru až 250 hektarů při zachování přesnosti statického měření GNSS. Následné zpracování dat probíhá v postprocesingovém centru v Praze, které využívá nejmodernějšího hardwarového a softwarového vybavení pro včasné dodání výstupů zákazníkovi.
  • Přesné – polohová a výšková souřadnicová odchylka bodů modelu terénu je do 2cm, při zachování detailního vystižení povrchu 100 bodů na m2. Následný výpočet objemu zemních prací v odchylce do 1 % celkového objemu.
  • S ověřitelnými výstupy – ta je zajištěna opakovaným paralelním měřením území, které není ovlivněno změnou povrchu. Tak lze neustále ověřovat vzájemné návaznosti jednotlivých etap měření.
  • Bezpečné – je prioritou při každé zakázce, z toho důvodu se využívá bezkontaktní technologie sběru dat, metoda stop&go a také pracovní postupy a vybavení s důrazem na bezpečnost.
03_Exact_Volume_01a
03_exact_volume_01b
03_exact_volume_02a
03_exact_volume_02b
03_exact_volume_03a
03_exact_volume_03b
teamexact.cz » Řešení » Exact Volume