Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

EXACT inženýrská geodézie je nabízena pro stavby od samotného vytvoření podkladu pro projekt a vytyčování staveb, přes monitoring konstrukcí a speciální práce až po konečnou dokumentaci skutečného provedení.

Měřické práce jsou prováděny nejmodernější měřickou technikou, která je pravidelně servisovaná a kalibrovaná. V praxi se pracuje s vybavením několika výrobců, převážně jde o značky Leica, Trimble a Sitech. Zkušenosti z velikých inženýrských projektů nejen v ČR, ale také v mezinárodním měřítku světového významu především ze Skandinávie jsou relevantním podkladem pro činnosti jako

  • vybudování bodového pole, stabilizace, nivelace, zaměření
  • vytyčení inženýrských sítí, stavebních objektů, liniových staveb, zemních prací
  • výpočet kubatur zemních prací
  • dokumentace skutečného provedení staveb
  • vytvoření a nahrání dat do navigace stavebních strojů pro zemní práce, finišerů, fréz
  • měření mostních konstrukcí
  • měření hloubených i ražených tunelů a kolektorů
  • sledování a měření deformací, náklonů, sedání a posunů

Na stavbách se pracuje s digitálními formáty včetně BIM modelů IFC a také naším standardem je BIM Ready výstup pro následné pokročilé zpracování dat.

06_inzenyrska_geodezie_01
06_inzenyrska_geodezie_02
06_inzenyrska_geodezie_03
06_inzenyrska_geodezie_04
06_inzenyrska_geodezie_05
06_inzenyrska_geodezie_06
06_inzenyrska_geodezie_07
06_inzenyrska_geodezie_08
06_inzenyrska_geodezie_09
teamexact.cz » Služby » Inženýrská geodézie