Dokumenty

Stanovy společnosti

Pozvánka na valnou hromadu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – „Výzva III programu podpory Partnerství znalostního transferu“ – Spolufinancován Evropskou Unií.

Cíle projektu:

  • Hlavním cílem je inovovaná technologie pro automatizovaný sběr 3D dat silniční komunikace s extrémně vysokou globální výškovou přesností při zachování nejpřísnějších bezpečnostních standardů silničního provozu.
  • Nárůst interakce mezi podnikem (Exact Control system a.s.) a Organizacemi pro výzkum a šíření znalostí ( ČVÚT).
  • Komplexní zhodnocení celé metodiky měření s ohledem na přesnost měření a vyrovnání dat a návrhy inovací měřícího zařízení a postupu vyrovnání.

OPPIK: ANALÝZA A OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE PRO AUTOMATIZOVANÝ SBĚR 3D DAT SILNIČNÍ KOMUNIKACE S EXTRÉMNĚ VYSOKOU GLOBÁLNÍ VÝŠKOVOU PŘESNOSTÍ PŘI ZACHOVANÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍCH BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ SILNIČNÍHO PROVOZU CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011507

teamexact.cz » Dokumenty