Exact BIM Ready

Exact BIM Ready

Exact BIM Ready je řešení pro získání podkladů k provedení kvalitní nákladově a energeticky efektivní stavby, které pomohou architektům, projektantům a designérům předvídat, rozhodovat a vizualizovat tvar a funkci této stavby tak, aby bylo možné stanovit náklady a provést eventuální nezbytné změny.

Exact BIM Ready využívá znalosti a zkušenosti Exact BIM koordinátorů na stavbách s 3D přístupem a spojuje do jednoho postupy

  • sběru a zpracování dat pomocí laserové technologie a klasických geodetických metod
  • pokročilého zpracování dat ve formě vektorů, polygonů, objektů a BIM prvků
  • projektování konstrukcí, modelování staveb a stavebních prvků, vše ve formátech připravenosti pro BIM
  • detekce kolizí mezi realitou a modelem stavby

Exact BIM Ready lze efektivně využít v pozemním stavitelství (bytová i nebytová výstavba včetně rekonstrukcí), při budování stavebních i technologických částí průmyslových celků, v dopravním stavitelství (silniční, železniční i vodní stavby včetně mostů a jiných stavebních objektů) nebo při budování tunelů (dopravních i důlních včetně technologického vybavení).

Zpracovávané projekty spravujeme komplexně na FixBim.com

04_Exact_BIM_Ready_01a
04_Exact_BIM_Ready_01b
04_Exact_BIM_Ready_02a
04_Exact_BIM_Ready_02b
04_Exact_BIM_Ready_03a
04_Exact_BIM_Ready_03b
04_Exact_BIM_Ready_04a
04_Exact_BIM_Ready_04b
04_Exact_BIM_Ready_05a
04_Exact_BIM_Ready_05b
teamexact.cz » Řešení » Exact BIM Ready