Laserové skenování

Laserové skenování

Služba laserového skenování je rychlým sbíráním detailních a přesných dat reality. Laserový skener okolo sebe rozmítá laserový paprsek a sbírá v prostoru až 1 000 000 bodů/s. Těmto bodům, obsahujícím souřadnice XYZ, intenzitu odrazivosti skenovaného objektu a někdy také jeho realistickou barvu, se říká mračno bodů. Na jeho výslednou kvalitu má zásadní vliv

  • postup a přesnost registrace dat do souřadnicového systému
  • rozložení míst měření
  • nastavení parametrů skenování

V praxi EXACT využívá skenery několika výrobců, převážně Riegl, Leica a Surphaser, a sice na těchto typech projektů:

  • Dopravní stavitelství – povrchy konstrukčních vrstev vozovky, mostní konstrukce, železniční konstrukce, vodní díla
  • Průmyslové celky – výrobní linky, technologické celky, potrubní systémy, nádrže
  • Pozemní stavitelství – konstrukce, fasády, pasportizace, budovy, výrobní haly, interiéry, technické zařízení budov, sochy
  • Podzemní stavby – tunely, jeskyně, kolektory, šachty, štoly
  • Mapování území – povrchové doly a lomy, terénní úpravy, trafostanice, teplárenské objekty, vybavení energetických systémů, zásoby materiálu, skládky odpadu
  • Jiné – filmové skenování scény, policejní zachycení místa činu

Data z laserového skenování se předávají buď jako registrované, očištěné a filtrované mračno bodů nebo dále zpracované do formy jiného 3D výstupního modelu, např. vektorový, polygonový nebo objektový model. Z vytvořených modelů se dále provádí následné výpočty objemů, deformací, posunů, porovnání s projektovou dokumentací, vytvoření dokumentace skutečného stavu nebo podkladu pro projekt. Všechny výstupy jsou koncipovány jako 3D standart BIM Ready pro následné pokročilé zpracování dat.

Potvrzením dlouhodobé snahy o co nejlepší jakost dat laserového skenování je ISO 9001 a řada úspěšně realizovaných projektů jak v tuzemsku, tak po celém světě včetně Švédska, Finska, Norska, Estonska, Kanady, USA, Německa nebo Slovenska.

05_laserove_skenovani_01a
05_laserove_skenovani_01b
05_laserove_skenovani_02a
05_laserove_skenovani_02b
05_laserove_skenovani_03a
05_laserove_skenovani_03b
teamexact.cz » Služby » Laserové skenování