We see more in every project

EXACT Control System – Praha – Inovace s tradicí

EXACT Control System – naše kompletní řešení a služby pro investory, zhotovitele, stavební firmy, architekty a projektanty, pro správce a veřejnost v oblasti

  • geodézie
  • pokročilého sběru a zpracování dat
  • inženýrsko-investorské činnosti
  • informačního modelování (BIM)
  • robotizace oprav povrchů komunikací
  • mapování a dokumentace budov

Chcete se dozvědet více?

Kontaktujte nás!

EXACT Control System má od doby svého vzniku (2007) na svém kontě řadu úspěšně realizovaných technologicky náročných zakázek v oblasti geodetických prací na území ČR, Skandinávie, Evropy, Kanady. Je součástí mezinárodní skupiny EXACT, jejíž počátky se datují do roku 1954. I přes dlouholetou historii nepřestávají inovátoři v EXACT Control System sledovat nejnovější trendy v geodézii a své nápady rozvíjejí ve vlastním oddělení výzkumu a vývoje.

Našim klientům pomáháme v realizaci jejich idejí, v pokročení od bílých míst na mapách k úspěšnému provedení stavebních prací. V tom, čím se zabýváme, jsme dobří, protože rozumíme našemu oboru, chápeme proces projektování a přesně víme, co potřebujete, abyste překonali překážky mezi vizí a realitou. Potřebujete organizovaný, akční aparát, abyste se posunuli vpřed. Potřebujete měřitelné údaje, které jsou naší specialitou.