Exact Street

Exact Street

Exact Street je komplexní řešení pro budování a opravy komunikací a následnou kontrolu kvality jejich provedení. Exact Street využívá patentovaný postup od sběru a zpracování dat pomocí laserové technologie přes následné vypracování návrhu nového re-profilovaného modelu stavby až po navazující navigaci stavebních strojů při frézování a plošné kontrole tloušťky a kvality konstrukčních vrstev.

Aplikace řešení EXACT Street může podstatným způsobem ušetřit finanční prostředky při budování nových silnic, prodloužit životnost opravených míst a minimalizovat množství a čas nutných uzavírek.

Základním výstupem řešení EXACT Street je digitální model reality povrchu vozovky, tzv. BIM Ready výstup. Zatím bylo takto vymodelováno již přes 500 km povrchů a další stále přibývají.

Při tvorbě 3D re-profilovaného modelu stavby se využívá metody měření stop&go s vysokou hustotou sbíraných bodů, s výškovou přesností do 3 mm dosaženou přesným výškovým vyrovnáním ke geodetickému bodovému poli stavby, to vše s důrazem na parametry IRI, tedy jízdní kvalitu, odvodnění povrchu komunikace, podélné a příčné nerovnosti a sklonové poměry vozovky.

Výsledný model má v porovnání s provedením rekonstrukce bez optimalizace výškového řešení a re-profilace příčných sklonů nesrovnatelně vyšší kvalitativní parametry a lze jej aktivně použít k navigování stavebních strojů na stavbě pomocí:

  1. Označení navigačních hodnot na stávajícím povrchu – sprej
  2. Zobrazení navigačních hodnot v zobrazovacím zařízení – DNA
  3. Využití navigačních hodnot v zařízení pro dálkové řízení strojů – MC

S využitím technologických řešení Exact Street lze snadněji kontrolovat a dodržovat požadovanou kvalitu stavebních prací, množství materiálu a harmonogram prací. Hlavním výstupem kontrol je rozdílový model vyjadřující tloušťku konstrukční vrstvy s identifikovanými místy s nedodrženou mezní hodnotou. Tato místa lze na stavbě přesně označit pro následné provedení kontrol jádrových odvrtů. Místa lze také výhodně lokalizovat pomocí mobilní aplikace Exactstreet.com.

01_Exact Street_1a
01_Exact Street_1b
01_Exact Street_2a
01_Exact Street_2b
01_Exact Street_3a
01_Exact Street_3b
01_Exact Street_4a
01_Exact Street_4b
01_Exact Street_5a
01_Exact Street_5b
01_Exact Street_6a
01_Exact Street_6b
teamexact.cz » Řešení » Exact Street